لایک شده های من

عنوان تجربه

چندین سال بود میخواستم کسب وکارم رو در استان های دیگر به غیر از چابهار ببرم ولی هر بار به دل بسته میخوردم و با کمک اقای رئیسی بلاخره موفق شدم کسب و کارم رو در  استان های دیگه فعال کنم.

2

عنوان تجربه

تجربه موفق من این بود که منتظر نشدم معطل نشدم با سرمایه ای که داشتم کوچک شروع کردم کم کم که درآمدم افزایش پیدا می کرد کسب و کارم را توسعه دادم الان ام خیلی موفقم.

1

عنوان تجربه

موفقیتی که من کسب کردم هر وقت همه چیز در کسب و کارم بهم می ریخت من فقط به فروش می چسپیدم باعث می شد درآمدم افزایش پیدا کنه با افزایش فروش همه مشکلات حل شدند.

1

عنوان تجربه

تجربه شکستی که داشتم با شریک هام خیلی تعارف داشتم نتیجه این شد کسب و کار رشد نکند و نهایتا شکست خورد پیشنهادم این است اگه خواستید شراکت کنید همه چیز را مشخص کنید.

1
دسته بندی