تجربیات شکست

عنوان تجربه

شکستی که خوردم چند کار همزمان انجام می دادم باعث شد تمرکز نداشته باشم. و رشد هم نکنم وقتی متوجه شدم باید ۲ کار دیگر را رها کنم موفق شدم.
تجربه # شکست

عنوان تجربه

بزرگ کردن کسب و کارم بدون داشتن مهارت مدیریتی باعث شده من ضعیف بشم نمی توانم پرسنل ام را مدیریت کنم فقط حالم را بد می کنه نمی توانم توسعه بدم.
تجربه # شکست

عنوان تجربه

تجربه شکستی که داشتم با شریک هام خیلی تعارف داشتم نتیجه این شد کسب و کار رشد نکند و نهایتا شکست خورد پیشنهادم این است اگه خواستید شراکت کنید همه چیز را مشخص کنید.
تجربه # شکست
دسته بندی